Dodaj Drinka

Pasja do tworzenia drinków łączy nas wszystkich. W tej kategorii chcemy pokazać Wasze dzieła! Masz swój ulubiony cocktail? Prześlij jego recepturę, sposób przygotowania i zdjęcie poglądowe, a może to właśnie Twoje dzieło znajdzie się na naszej stronie oraz social mediach. Pamiętaj, że udział w konkursie mogą wziąć tylko te drinki, które posiadają autorską recepturę oraz nazwę. Brzmi super? Czekamy na Twoje zgłoszenie! Wypełnij formularz kontaktowy i trzymaj mocno kciuki!

    ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. ZGODA NA WYKORZYSTANIE UTWORU I PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO UTWORU Niżej podpisana/y  (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na wykorzystanie przez portal mojbar.pl wytworzonego przeze mnie utworu (dalej: drink) w postaci: a) receptury drinka b) zdjęcia drinka o ile utrwalony zostanie na filmie lub zdjęciach robionych w związku z jego udziałem w Konkursie, organizowanym przez portal mojbar.pl, zwanym dalej Konkursem. Wyrażam zgodę wobec portalu mojbar.pl na zwielokrotnienie wskazanych elementów wyżej wymienionej osoby wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób biorących udział w Konkursie we wszelkich możliwych środkach przekazu, a w szczególności w mediach elektronicznych w tym na stronie internetowej portalu mojbar.pl, w nieograniczonym czasowo okresie, w związku z realizacją zadań statutowych portalu w tym w celu informacji i promocji portalu mojbar.pl i jej partnerów edukacyjnych. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.

    Niniejszym akceptuję powyższe warunki wysyłając formularz.